Правила користування

1.1. Цей Договір є публічним договором – Договором  публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців-фізичних осіб. При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

 

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця. Цей договір регулює взаємодію інтернет-магазину і Покупця.

 

1.3. Інтернет-магазин зберігає за собою право змінювати ці Умови.

 

1.4. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.  Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 

1) добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

2) самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

3) оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині.

 

  1. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

«Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

  1. СТАТУС ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

3.1. Інтернет-магазин призначений для організації дистанційного способу продажу товарів, представлених в каталозі, через мережу Інтернет.

3.2. Інтернет-магазин не потребує від Покупця спеціальних дій для використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду товару, розрахунку і оформлення замовлення, таких як реєстрація або укладення договору на користування ресурсом інтернет-магазину.

3.3. Провівши акцепт оферти, тобто оплату самостійно оформленого в інтернет-магазині замовлення, Покупець отримує у власність товар на умовах Договору купівлі-продажу.

3.4. Інформація, розміщена в інтернет-магазині, є загальнодоступною, якщо інше не встановлено цим Договором.

3.5. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.

3.6. Інтернет-магазин має право направляти Покупцю по електронній пошті інформацію про розвиток інтернет-магазину, знижки акції.

 

  1. СТАТУС ПОКУПЦЯ

4.1. Покупцем є фізична особа, яка самостійно оформила замовлення на ресурсі інтернет-магазину на умовах Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину).

4.2. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації.

4.3. Оплата Покупцем самостійно оформленого в інтернет-магазині замовлення означає згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину) і є датою укладення Договору купівлі-продажу між інтернет-магазином і Покупцем.

4.4. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду і вибору товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

 

  1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині.

 

  1. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Ціна Товару вказується Продавцем і доступна на сайті «https://buy-mask.in.ua». Продавець має право в односторонньому порядку змінювати ціну на Товар.

6.2. Ціни в каталозі Інтернет-магазину вказані в гривнях за одиницю Товару.

6.3. Повна вартість замовлення складається з вартості Товару, зазначеної в каталозі.

6.4. Вартість доставки Товару, замовленого через інтернет-магазин, залежить від діючих тарифів перевізника.

6.5. Покупець здійснює оплату Товару в розмірі 100% передоплати.

6.6. Зобов’язання Покупця по оплаті вартості Товару вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів на поточний на рахунок Продавця.

 

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі форс-мажорних обставин, документально підтверджених відповідними органами, сторони звільняються від виконання цього договору.

7.2. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. В іншому випадку сторони звертаються до суду.

 

  1. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір вступає в силу з дати оплати замовлення і діє до виконання всіх умов цього договору.